Quá khứ

Quá khứ là một cái gì đó…

Không hẳn quá vu vơ để ta có thể dễ dàng quên đi

Cũng không phải quá đáng nhớ để ôn lại, kiếm tìm

Những gì đã chết không bao giờ sống lại được.

Nó chỉ đơn giản là đã xảy ra và đã xảy ra như thế.

Cậu có thể và có quyền viết ra cho nó một ý nghĩa nào đó,

Một cách để bước tiếp mà không áy náy,

Để mua cho bản thân một tấm vé yên lòng.

Nhưng cho dù có được vặn ngược thời gian,

Cho dù có được quay lại đúng thời điểm đó,

Cậu cũng sẽ không thay đổi hành động của mình

Quá khứ đã có nhiều bằng chứng tới dư thừa để không lựa chọn kiểu khác…

Yêu không nhất thiết phải đi cùng nhau tới cuối con đường.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: