Good memory

YeMin

 

Hai người luôn nhận là không hợp nhau 

Một người thì mạnh mẽ nam tính còn một người lại hơi dịu dàng, nữ tính

Thế nhưng hai người ở bên nhau cảm giác rất tốt.

Thật đấy ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: