8 years ~ 1 love

8 years debut anniversary SungMin ssi ^^

8 năm của anh và với em chỉ là 3 năm ngắn ngủi ^^

Nhưng có sao đâu anh nhỉ :3

Yêu thì quan trọng gì <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: