Something I randomly found ^^

KyuMin - Heart

Chả biết nữa,

Tự nhiên thấy cái này

Tự nhiên thấy đáng yêu quá

Ngẫm lại mới thấy đôi này cũng hint tung tóe chứ chả phải âm thầm gì cho cam

Cơ mà tính ra trong 8 năm trời thì… 

Cũng không cho là quá nhiều đi

.

PS:

Sungmin à,

Ngày ấy sắp đến rồi

Anh bảo em phải làm sao 

:(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: