22.01.2016

image


Mệt mỏi thật.

Lỗi do mình nên chẳng thể đi trách người khác.

Chả biết kể lể với ai, quay ra than thở với Hải Anh lại bị Hải Anh mắng cho.

Hải Anh bảo tại m chơi trước chứ còn gì nữa,

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, tự ngồi đó mà làm lại cho kịp bài đi, tốn thời gian than khóc làm gì.

Rồi thấy có vẻ lỡ lời Hải Anh lại bảo là thôi năm nay năm tuổi, có xui cũng chịu vậy, sắp hết năm rồi, năm sau sẽ khá hơn.

Yêu Hải Anh nhất.

Dù chả giúp mình giải quyết được gì

Cơ mà nói chuyện với Hải Anh xong thấy ấm lòng hơn nhiều.

Mỗi tội Hải Anh vẫn độc mồm quá.

Mà thôi.

Thế mới là Hải Anh chứ.

.

Nhớ mẹ, nhớ Hải Anh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: